Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení

Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení do 1000 V v priestore bez nebezpečenstva výbuchu a bleskozvody. Jedná sa o komplexné poskytovanie služby, nie len merací protokol alebo zopár popísaných papierov. Výsledkom našej práce je kompletná výkresová a technická dokumentácia, všetko to čo vyžadujú právne a STN predpisy. Súčasťou služby je odborné poradenstvo, prípadne oprava zistených závad. Dodávka a montáž elektrickej inštalácie.

Bezpečnosť

Poskytovanie poradensko-konzultačnej služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Poradenstvo pri vypracovávaní smerníc, identifikovaní rizík, poradenstvo v oblasti školení. Možnosť sprostredkovania školení, lektorská činnosť.

Termovízia

Vykonávanie termovíznych meraní, poskytovanie poradensko-konzultačnej služby v oblasti termovízie. Vypracovanie protokolu. Vyhodnocovanie termovízie v elektrickej inštalácii, úniky tepla a vyhodnotenie, poradenstvo a konzultácie.