Bezpečnosť

Poskytovanie poradensko-konzultačnej služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Poradenstvo pri vypracovávaní smerníc, identifikovaní rizík, poradenstvo v oblasti školení.